Sóng ...Chiều nao sóng gào dưới chân nâu:
Trả lại tôi kỷ nguyên nào vang vọng
Vũ trụ oa oa khóc tràn sự sống
Linh hồn côaxecva nhập thể diệu kỳ

Chiều nao sóng gào dưới chân nâu:
Trả lại tôi ngày vô tư lự
Trả lại tôi niệm lực quá khứ
Cát hồng hoang ... khai nụ những bàn chân

. . . Trả lại tôi ngày biếc sắc nguyên sinh
Chân người chưa lem dấu sình lầy thế sự
Mắt Eva chưa nhuốm buồn phù chú
Giấc Adam xanh mướt cỏ địa đàng ...

Máu đã ngấm lênh loang vào giấc biển
Lục địa gầy xơ xác tiếng người kêu
Sóng chở mãi nỗi vơi đầy ác thiện
Những kỷ nguyên mưng mủ vết thương lòng

Ta có từng nghe hay vô tình quên lãng
Nỗi cồn cào ... Ôi biển ... tháng ngày ơi ?!
Thềm lục địa tích trầm muôn xác sóng
Nơi ghềnh đau cứa nát dấu chân đời

Sóng là ảnh của ta thời trước mẹ
Tháng năm buồn bao lớp điêu linh
Người hãy đến trong một lần với sóng
Thấu thị bể dâu để nhận ra mình . . .
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7136','3kegaaih0pkmeingie7pmnr517','0','Guest','0','54.198.41.76','2018-08-17 12:53:04','/a85489/song.html')